Blue to Cream Gradient

Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -hankkeen tavoitteena on edesauttaa musiikkialan ekologisesti kestävää kehitystä luomalla konkreettinen työkalupakki, joka palvelee ennen kaikkea elävän musiikin kenttää. Hanke rohkaisee musiikin ilmastoystävällisempään tuottamiseen ja kuluttamiseen myös viestinnän ja koulutuksen keinoin.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto, Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry, ja se on saanut tukea Musiikin edistämissäätiöltä (MES).

 

Hankkeesta

Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -hankkeessa tavoitteena on luoda helppokäyttöinen aineisto- ja tietopankki sekä sopivia laskureita esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen seuraamiseksi ja vähentämiseksi koko suomalaisen musiikkialan käyttöön. Erityisesti suomalaisille elävän musiikin toimijoille räätälöity työkalupakki rohkaisee musiikin ilmastoystävällisempään tuottamiseen ja kuluttamiseen myös viestinnän ja koulutuksen keinoin. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto, Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry.

Taustaa: Ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin on tartuttava heti – myös musiikkialalla

Ilmastonmuutos on aikamme suurin koko ihmiskuntaa koskeva haaste. Musiikkialakaan ei voi enää jättää huomiotta ympäristökuormitusta, jota elävän musiikin tapahtumissa syntyy etenkin esiintyjien ja yleisön matkustamisesta ja konserttitilojen energiankulutuksesta mutta myös esimerkiksi laitteista, tapahtumissa tarjottavasta ruoasta ja syntyvistä jätteistä.

Musiikkialalla on tahoja, jotka ovat jo tarttuneet toimeen, ja teeman ympärille on syntynyt erilaisia ohjelmia ja liiketoimintamalleja sekä kansainvälisestikin merkittäviä avauksia. Kuitenkin varsin monien, erityisesti pienten toimijoiden kohdalla mahdollisuudet toimia ovat kariutuneet pieniin resursseihin tai hankaliin olosuhteisiin. Erityisesti nämä toimijat tarvitsisivat koko alan yhteisiä käytäntöjä, toimia ja tavoitteita pystyäkseen rakentamaan toimintaa ekologisesti kestävälle pohjalle.

Tälläkin hetkellä, kun koronapandemia kurittaa koko musiikkialan perusteita, tähän haasteeseen on tärkeä tarttua. Ilmastonmuutos ei ole tulevaisuuden ongelma, vaan ratkaisuja on luotava nyt. Tähän tarvitaan musiikkialan yhteistyötä ja yleistä ajattelutavan muutosta.

Työkalupakki auttaa jokaista elävän musiikin alan toimijaa

 

KEMUT-hankkeen tavoitteena on saada ilmastoteot ja kestävä kehitys osaksi jokaisen elävän musiikin tapahtumajärjestäjän ja orkesterin jokapäiväistä toimintaa. Tätä varten tarvitaan yhteistä ideointia, helppokäyttöisiä ja vapaasti saatavilla olevia työkaluja sekä sitoutumista alalta. Uskomme, että jokaiselle löytyy keinoja toimia aiempaa ekologisemmin, kun yhdessä ne etsimme.

Hankkeen aikana luodaan verkossa julkaistava, päivittyvä työkalupakki (aineisto- ja tietopankki) sekä sopivia laskureita esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen seuraamiseksi ja vähentämiseksi.

Musiikkialan toimijoita rohkaistaan musiikkielämysten ilmastoystävällisempään tuottamiseen ja kuluttamiseen myös viestinnän ja koulutuksen keinoin. Hanke voi näin antaa myös tapahtumayleisölle välineitä, joilla ohjata omia toimintatapojaan ilmastoystävällisempään suuntaan.

Toteuttajat ja yhteistyökumppanit

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana yhteistyökumppanit Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto, Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Hanke osallistaa suunnittelutyöhön myös elävän musiikin alan yhteisön. Hanketta koordinoi toimittaja Anu Ahola, ja tutkimusasiantuntija Merja Hottinen vastaa hankkeen tietopohjasta ja tutkimusreferensseistä.

Musiikin edistämissäätiö MES on myöntänyt rahoitusta hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen.

 

Lisätietoja: Hankkeen koordinaattori Anu Ahola, anuahola26@gmail.com

 

Selvitys

Millaisia kestävän kehityksen käytäntöjä ja tarpeita on elävän musiikin toimijoilla Suomessa? Miten kestävään kehitykseen voitaisiin paremmin pyrkiä? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -hankkeen verkkokyselyssä kesällä 2020 sekä elävän musiikin toimijoille syyskuussa järjestetyssä työpajassa. Oheiseen raporttiin on koottu kyselyn tuloksia ja työpajassa esiin nousseita ajatuksia sekä hahmoteltu KEMUT-hankkeen seuraavat toimenpiteet. Lisäksi raportissa esitellään muutamia esimerkkejä kestävän kehityksen hankkeista ja aloitteista elävän musiikin alalla.

Lue raportin tiivistelmä verkkosivulla tai lataa koko raportti pdf-tiedostona.

Jos haluat jakaa omia käytäntöjäsi ja kokemuksiasi alalle, voit vastata verkkokyselyn uuteen versioon. Käytämme tietoja hankkeen kehittämiseen ja viestintään.