top of page
Blue to Cream Gradient

KEMUT-verkoston tavoitteena on edesauttaa ekologista, sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kestävää kehitystä musiikin alalla.

Verkoston perustivat vuonna 2020 Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto, Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Sittemmin verkosto on laajentunut, ja sen jäseniä (2/2024) ovat perustajien lisäksi Gramex ry, IndieCo ry, Kansanmusiikki-instituutti ry, Maailman musiikin keskus, Musiikin edistämissäätiö (MES), Suomen Kansanmusiikkiliitto ry, Suomen Musiikintekijät ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry, Suomen Säveltäjät ry sekä Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry.​

Hankkeet 2022

Hankkeet

Elma.live

 

Elävän musiikin alan kestävän kehityksen digitaalinen työkalu elma.live julkaistiin syyskuussa 2022. Elma on selainpohjainen suunnittelutyökalu, tietopankki ja yhteisöalusta, joka tarjoaa livealan toimijoille tietoa, työkaluja ja tukea kestävän kehityksen edistämisessä. Alustan ytimessä ovat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Syyskuussa 2023 alustaa täydennettiin uusilla sisällöillä, jotka mm. tukevat entistä paremmin elävän musiikin kestävämpää kansainvälistä toimintaa. Lisäksi Elman keskeiset sisällöt julkaistiin myös englanniksi.

 

Elma.live -palvelun rakentamiseen on saatu rahoitusta Euroopan Unionilta (opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki), Musiikin edistämissäätiöltä, Esittävän säveltaiteen edistämissäätiöltä, KEMUT-verkoston jäseniltä sekä kumppaneilta.

Elävän musiikin ilmastotiekartta

 

Elävän musiikin ilmastotiekartta julkaistiin kesäkuussa 2023 osoitteessa viileamusiikki.fi. Ilmastotiekartan missio on “maailman viileintä musiikkia”. Tiekartassa muistutetaan, että elävän musiikin toiminnasta syntyy sekä kädenjälkeä että jalanjälkeä. Musiikki ei ole suurin saastuttaja mutta se on suuri potentiaalinen vaikuttaja. Monet musiikin toimijat tunnetaan ja heitä seurataan, ja viesteillään he voivat olla vauhdittamassa vihreää siirtymää.

Tiekartassa on määritelty toimialalle yhteiset ilmastotavoitteet sekä keinoja vähentää negatiivisia ilmastovaikutuksia ja kasvattaa positiivisia vaikutuksia. Tiekartassa on määritelty myös erityyppisten elävän musiikin alan toimijoiden roolit ilmastotyössä: mihin toimija voi vaikuttaa ja millaisia ovat suositustoimenpiteet kullekin toimijaryhmälle. Koko ala kutsutaan mukaan sitoutumaan yhteisiin ilmastotavoitteisiin, ja toimijat voivat ilmaista sitoutumisensa allekirjoittamalla sitoumuksen tiekartan verkkosivuilla.

Selvitys: Elävän musiikin ilmastovaikutukset Suomessa

Pohjustuksena ilmastotiekartalle selvitettiin vuoden 2022 kotimaisen elävän musiikin ilmastovaikutuksia. Mukaan laskentaan kutsuttiin koko elävän musiikin laaja toimikenttä: festivaalit, tapahtumapaikat ja -järjestäjät, orkesterit, yhtyeet ja muusikot. Selvityksen pohjaksi laadittiin hiilijalanjälkilaskelmat yhteensä 32 toimijan kanssa, joista suurin osa oli festivaaleja. Näiltä mittaajilta saatujen tietojen lisäksi selvityksessä hyödynnettiin muita saatavana olevia, aikaisemmin toteutettuja hiilijalanjälkilaskelmia sekä tilastotietoa. Selvitys on julkaistu ilmastotiekartan verkkosivuilla viileamusiikki.fi.

Sekä selvitys että ilmastotiekartta toteutettiin osana laajempaa, Suomen Jazzliiton hallinnoimaa Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -hankekokonaisuutta (lue lisää osoitteesta www.jazzliitto.fi). Tiekartan ja selvityksen on suunnitellut ja toteuttanut Positive Impact Finland. Tiekartan suunnitteluun osallistui lisäksi musiikin ja ympäristöalan asiantuntijoista koostuva työryhmä. Hanke sai rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Musiikin edistämissäätiöltä (MES) ja kumppaneilta.

Lisätietoja:

Hankevastaava Anu Ahola / anu.ahola@jazzfinland.fi / puh. 050 569 0505

bottom of page