top of page
Blue to Cream Gradient

Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -verkoston tavoitteena on edesauttaa kestävää kehitystä elävän musiikin alalla tuottamalla konkreettisia, helppokäyttöisiä työkaluja kentän käyttöön. Alan toimijoita rohkaistaan musiikin kestävämpään ja ilmastoystävällisempään tuottamiseen sekä kuluttamiseen myös viestinnän ja koulutuksen keinoin.

Verkoston perustajajäseniä ovat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto, Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry.

Vuonna 2022 KEMUT-verkoston yhteistyöhankkeissa rakennettiin digitaalinen suunnittelu-, koulutus- ja tiedonjakoalusta elma.live sekä selvitettiin elävän musiikin ilmastovaikutukset. Vuonna 2023 jatkona ilmastoselvitykselle laadittiin elävän musiikin ilmastotiekartta. Ilmastoselvitys ja ilmastotiekartta julkaistiin kesäkuussa 2023 osoitteessa viileamusiikki.fi.

Hankkeet 2022

Hankkeet

Elma.live

 

Elävän musiikin alan kestävän kehityksen digitaalinen työkalu elma.live julkaistiin syyskuussa 2022. Elma on selainpohjainen suunnittelutyökalu, tietopankki ja yhteisöalusta, joka tarjoaa livealan toimijoille tietoa, työkaluja ja tukea kestävän kehityksen edistämisessä. Alustan ytimessä ovat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Syyskuussa 2023 alustaa täydennettiin uusilla sisällöillä, jotka mm. tukevat entistä paremmin elävän musiikin kestävämpää kansainvälistä toimintaa. Lisäksi Elman keskeiset sisällöt julkaistiin myös englanniksi.

 

Elma.live -palvelun rakentamiseen on saatu rahoitusta Euroopan Unionilta (opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki), Musiikin edistämissäätiöltä, Esittävän säveltaiteen edistämissäätiöltä, KEMUT-verkoston jäseniltä sekä kumppaneilta.

Elävän musiikin ilmastotiekartta

 

Elävän musiikin ilmastotiekartta julkaistiin kesäkuussa 2023 osoitteessa viileamusiikki.fi. Ilmastotiekartan missio on “maailman viileintä musiikkia”. Tiekartassa muistutetaan, että elävän musiikin toiminnasta syntyy sekä kädenjälkeä että jalanjälkeä. Musiikki ei ole suurin saastuttaja mutta se on suuri potentiaalinen vaikuttaja. Monet musiikin toimijat tunnetaan ja heitä seurataan, ja viesteillään he voivat olla vauhdittamassa vihreää siirtymää.

Tiekartassa on määritelty toimialalle yhteiset ilmastotavoitteet sekä keinoja vähentää negatiivisia ilmastovaikutuksia ja kasvattaa positiivisia vaikutuksia. Tiekartassa on määritelty myös erityyppisten elävän musiikin alan toimijoiden roolit ilmastotyössä: mihin toimija voi vaikuttaa ja millaisia ovat suositustoimenpiteet kullekin toimijaryhmälle. Koko ala kutsutaan mukaan sitoutumaan yhteisiin ilmastotavoitteisiin, ja toimijat voivat ilmaista sitoutumisensa allekirjoittamalla sitoumuksen tiekartan verkkosivuilla.

Selvitys: Elävän musiikin ilmastovaikutukset Suomessa

Pohjustuksena ilmastotiekartalle selvitettiin vuoden 2022 kotimaisen elävän musiikin ilmastovaikutuksia. Mukaan laskentaan kutsuttiin koko elävän musiikin laaja toimikenttä: festivaalit, tapahtumapaikat ja -järjestäjät, orkesterit, yhtyeet ja muusikot. Selvityksen pohjaksi laadittiin hiilijalanjälkilaskelmat yhteensä 32 toimijan kanssa, joista suurin osa oli festivaaleja. Näiltä mittaajilta saatujen tietojen lisäksi selvityksessä hyödynnettiin muita saatavana olevia, aikaisemmin toteutettuja hiilijalanjälkilaskelmia sekä tilastotietoa. Selvitys on julkaistu ilmastotiekartan verkkosivuilla viileamusiikki.fi.

Sekä selvitys että ilmastotiekartta toteutettiin osana laajempaa, Suomen Jazzliiton hallinnoimaa Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -hankekokonaisuutta (lue lisää osoitteesta www.jazzliitto.fi). Tiekartan ja selvityksen on suunnitellut ja toteuttanut Positive Impact Finland. Tiekartan suunnitteluun osallistui lisäksi musiikin ja ympäristöalan asiantuntijoista koostuva työryhmä. Hanke sai rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Musiikin edistämissäätiöltä (MES) ja kumppaneilta.

Lisätietoja:

Hankevastaava Anu Ahola / anu.ahola@jazzfinland.fi / puh. 050 569 0505

bottom of page