top of page
Blue to Cream Gradient

Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -verkoston tavoitteena on edesauttaa musiikkialan ekologisesti kestävää kehitystä luomalla konkreettinen työkalupakki, joka palvelee ennen kaikkea elävän musiikin kenttää. Hankkeiden avulla rohkaistaan musiikin ilmastoystävällisempään tuottamiseen ja kuluttamiseen myös viestinnän ja koulutuksen keinoin.

Verkoston yhteistyökumppaneita ovat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto, Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry, ja se on saanut tukea Musiikin edistämissäätiöltä (MES).

Vuonna 2022 kestävämmän musiikkialan tavoitteita edistetään kahdessa osahankkeessa:

Suomen Jazzliiton vetämässä hankkeessa luodaan digitaalinen suunnittelu-, koulutus- ja tiedonjakoalusta alan käyttöön. KEMUT-yhteistyöryhmän jäsenet osallistuvat hankkeeseen yhteistyökumppaneina, ja opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle kulttuuri- ja luovien alojen rakennetukea.

 

Suomen Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -kehityshankkeessa puolestaan selvitetään kiertueiden ilmastovaikutukset ja pilotoidaan uusia kestävämmän kiertämisen malleja. Osana hanketta lasketaan vuoden 2022 aikana myös suomalaisen elävän musiikin hiilijalanjälki. Vuonna 2023 laaditaan alan toimijoiden yhteistyönä ilmastotiekartta kohti ympäristöystävällisempää elävän musiikin toimialaa. KEMUT-yhteistyöryhmä on mukana toteuttamassa hanketta esimerkiksi jäsenistöjensä kautta. Eduskunta rahoittaa hankkeen osana vuoden 2022 budjettia.

Hankkeet 2022

Hankkeet 2022

Vuonna 2022 KEMUT-verkoston hankkeissa rakennetaan elävän musiikin alalle digitaalinen suunnittelu-, koulutus- ja tiedonjakoalusta sekä mitataan suomalaisen elävän musiikin alan hiilijalanjälki

Hankkeet käynnistyvät aloitustyöpajalla, joka järjestetään verkkotapaamisena maanantaina 2.5.2022 klo 13-16. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki elävän musiikin alan toimijat.

Elävän musiikin hiilijalanjälki:

Elävä musiikki ♥ Ilmasto

Hankkeen tavoitteena on selvittää alan negatiiviset ja positiiviset ilmastovaikutukset sekä viedä alaa kohti hiilineutraaliutta. Selvitys toteutetaan osallistamalla mittaukseen alalla toimivia artisteja, tapahtumapaikkoja ja tapahtumia sekä hyödyntämällä tilastotietoja. Hiilijalanjälkilaskentaan etsitään nyt mukaan livealan toimijoita, jotka ovat kiinnostuneet selvittämään oman ympäristökuormansa ja pienentämään sitä. Toimijoilta odotetaan valmiutta kerätä tarvittavaa tietoa, mutta työkalut laskentaan saa hankkeelta. Tiedonkeruun valmistuttua mittaajat saavat oman hiilijalanjälkilaskelman ja lausunnon laskennan tuloksista samalla, kun valtakunnallisesti saadaan selville koko toimialan ilmastovaikutukset. 

Elävän musiikin alan digitaalinen alusta

Hankkeessa tuotetaan digitaalinen tietopankki, suunnittelutyökalu ja yhteisöalusta, joka tarjoaa elävän musiikin alan toimijoille tietoa, työkaluja ja tukea kestävän kehityksen edistämisessä. Tavoitteena on saada ilmastoteot ja kestävä kehitys osaksi jokaisen elävän musiikin tapahtumajärjestäjän, artistin ja tapahtumapaikan jokapäiväistä toimintaa. Työpajaan osallistuvat pääsevät jo suunnitteluvaiheessa pilotoimaan, kommentoimaan ja ideoimaan alustan käyttöä. Digitaalinen alusta lanseerataan syksyn 2022 aikana.

EU_disclaimer_kestavakasvu_FI black.png

Toteuttajat ja yhteistyökumppanit

Molemmat hankkeet ovat kotimaisten keskeisten elävän musiikin alan järjestöjen yhteishankkeita ja perustuvat vuonna 2020 perustetun KEMUT-verkoston pohjatyöhön. Verkoston jäseniä ovat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Hankkeita hallinnoi ja koordinoi Suomen Jazzliitto. Hiilijalanjälkilaskentaan on saatu tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja digitaaliseen alustaan Euroopan Unionilta. Hiilijalanjäljen laskennasta sekä digitaalisen alustan teknisestä toteutuksesta vastaa Positive Impact

Lisätietoja:

Hankevastaava Anu Ahola / anu.ahola@jazzfinland.fi / puh. 050 569 0505

Hanketuottaja Peppi Arrimo / peppi.arrimo@jazzfinland.fi / puh. 0400 366 967

Asiantuntija Elina Levula / elina.levula@positiveimpact.fi / puh. 044 024 0390

bottom of page